Interešu pārstāvniecība

Ļoti labi pārzinu problēmas un jautājumus, ar kuriem lauku saimniekiem nākas saskarties. Ņemot vērā manu ilggadējo pieredzi lauksaimnieku interešu pārstāvēšanā esmu guvis panākumus aizstāvot mūsu lauksaimnieku intereses. Piemēram, attiecībā uz tiešajiem maksājumiem panācu, ka Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja aicina izlīdzināt tiešos maksājumus tā, lai neviena valsts nesaņem mazāk par 90 % no ES vidējā apjoma. Dokuments ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālā Vēstnesī.

Viedoklis par aktuālo

Ilgtspējīga lauksaimniecība, vide, lauksaimniecības politika un citi temati. Ilgtspējīgas ražošanas metodes – bioloģiskā saimniekošana vai integrētās audzēšanas ieviešana nozīmē vidi saudzējošo pasākumu veikšanu, tādējādi saglabājot bioloģisko daudzveidību un pēc iespējas vairāk samazinot risku cilvēka veselībai un videi. Kā agronoms, esmu pārliecināts, ka lielākā daļa mūsu zemnieku jau saimnieko videi draudzīgi un apzinās, ka īstermiņa, augsni noplicinoša un uz ātru peļņu vērsta intensīva lauksaimniecība nenodrošinās ienākumus un pircēju uzticību ilgākā laikā.

Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komiteja

Komitejā ir visdažādāko saimniecisko, sociālo un kultūras interešu pārstāvji attiecīgajās dalībvalstīs. Viņi darbojas kādā no trijām grupām: Darba devēju grupā, Darba ņēmēju grupā vai Dažādu interešu grupā (proti, lauksaimnieki, patērētāji, vides organizāciju, ģimeņu apvienību, nevalstisko organizāciju pārstāvji utt.). EESK locekļi veido tiltu, kas Eiropas Savienību vieno ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām dalībvalstīs.

Lasi manā blogā

ZZS uzlabos Rīgas ostas tuvumā dzīvojošo iedzīvotāju dzīves apstākļus

Rīgas Brīvostas teritorija aizņem 1/5 daļu no Rīgas administratīvās teritorijas un ir ļoti nozīmīgs posms pilsētas ekonomiskajā attīstībā, infrastruktūras un tehnoloģiskajā izaugsmē, kā arī pilsētvides sakārtošanā. Naftas produktu, ogļu, konteineru un citu kravu kustība brīvostā notiek daudz un bieži. Diemžēl reāla rīcība attiecībā uz ostai tuvās apkaimēs dzīvojošo cilvēku ikdienas dzīves apstākļu uzlabošanu Rīgas domē […]

Veselīga pārtika Rīgas skolās un pirmsskolās

Sabiedrības satraukums par bērnu neveselīgajiem ēšanas paradumiem nav nekas jauns. Pie vainas nav tikai ģimeņu finansiālā situācija, jo veselīgs produkts ne vienmēr ir sinonīms “dārgam”. Diemžēl mūsdienu dzīves ritmā “fast food” kļuvis par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu arī gana turīgās ģimenēs. Šādā “teorētiska satraukuma” stadijā esam jau gadiem. Ir virkne MK noteikumu, kuros noteikti veselīgas pārtikas […]

Zemnieku tirdziņi Rīgas mikrorajonos

Šobrīd aizvien grūtāk ir izvairīties no konvenciālās lauksaimniecības produktiem un  lielveikalu plauktos pārāk maza vieta tiek atvēlēta pārtikai bez konservantiem un e-vielām, savukārt mazo ekoloģisko pārtikas veikaliņu produkti ne visiem ir pa kabatai. Tie arī pārsvarā atrodas pilsētas centrālajā daļā, nevis mikrorajonos. Šo iemeslu dēļ vēlētos realizēt ideju par lauku produktu tirdziņiem Rīgas mikrorajonos. Latvijai […]

Patiesība un meli par izcīnīto miljardu lauksaimniecībai

Pēdējā laikā daudzi sabiedrībā zināmi un šķietami nopietni politiķi, kā Sandra Kalniete un pat Valdis Dombrovskis, ir uzkāpuši uz populisma grābekļa – kā gan var nesolīt labumus nākotnē un nelielīt sevi par izcīnīto Eiropas naudas miljardu pagātnē? Patiesībā, miljards vai 50% pieaugums nav izcīnīts, un cīņas guvums ir ievērojami mazāks – tikai 8,7%. Šī tēma […]