Darbība

Pārstāvot visu lauksaimnieku intereses ne brīdi neesmu attālinājies no sev tuvās biškopības nozares, un šobrīd esmu Latvijas Biškopības biedrības valdes priekšsēdētājs. Tā ir profesionālā organizācija, kas apvieno gan profesionāļus, gan iesācējus un amatierus. Kopējais biedru skaits 2014. gada sākumā pārsniedza 3000 biedrus, jeb aptuveni 3/4 no kopējā biškopju skaita valstī.

Mūsu misija ir pārstāvēt biedru intereses, veicināt biškopības nozares attīstību un stabilu izaugsmi Latvijā. Biedrība ir atvērta visiem bišu saimju īpašniekiem, tai ir plaši sazarota struktūra, tās eksperti pārzina biškopības nozari, konsultē biškopjus un pārstāv biškopju intereses kā Latvijā tā ārpus tās robežām. Mans pienākums ir organizēt biedrības darbu, vadīt tās attīstību, konsultējoties ar reģionālo nodaļu vadītājiem.

Esmu arī Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētāja vietnieks ES jautājumos. Tā ir dažādu valsts mēroga lauksaimniecības ražošanas un produkcijas pārstrādes nevalstisko organizāciju izveidota biedrība. LOSP ir Latvijas lielākā un nozīmīgākā nacionālā līmeņa lauksaimnieku konsultatīvā padome, kas apvieno 59 lauksaimniecības nozaru un daudznozaru valsts līmeņa nevalstiskās organizācijas un kopumā pārstāv vairāk kā 14 000 ražojošo lauksaimnieku.

Mūsu mērķis LOSP ir veicināt lauksaimnieku organizāciju diskusijas ar Zemkopības ministriju un citām valsts institūcijām aktuālajos lauksaimniecības jautājumos.

 

Padalies ar citiem…Share on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone