EESC

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) ir Eiropas Savienības konsultatīva iestāde. Komiteja ir dibināta 1957. gadā, un tā konsultē ES nozīmīgākās iestādes (Eiropas Komisiju, Padomi, Eiropas Parlamentu). Komiteja to dara, sniedzot atzinumus par ierosinātajiem ES tiesību aktiem un izstrādājot pašiniciatīvas atzinumus par tematiem, kurus uzskata par svarīgiem. Viens no EESK galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt “tiltu”, kas vieno ES iestādes un “organizētu pilsonisko sabiedrību”. Komiteja Eiropas Savienībā veicina demokrātisku līdzdalību un sekmē pilsoniskās sabiedrības organizāciju nozīmes palielināšanos, veidojot “strukturētu dialogu” ar minētajām grupām ES dalībvalstīs un citās pasaules valstīs. EESK ir pārstāvēti darba devēju, darba ņēmēju un dažādu citu profesionālo organizāciju un NVO pārstāvji. Ļoti svarīgi, lai EESK nominētie pārstāvji nepārstāv šauru lobija grupu intereses, bet gan visu konkrētās nozares organizētās pilsoniskās sabiedrības intereses.  Būtiska daļa no ES likumdošanas attiecās uz lauksaimniecību, tādēļ EESK darbojas vismaz pa vienam lauksaimnieku pārstāvim no katras valsts. Plašāka inofrmācija EESK mājas lapā – http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home

Padalies ar citiem…Share on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone