Interešu pārstāvniecība

Ņemot vērā manu ilggadējo pieredzi lauksaimnieku interešu pārstāvēšanā, es ļoti labi pārzinu problēmas un jautājumus, ar kuriem saimniekiem nākas saskarties. Darbojoties Eiropas Savienības Ekonomikas un sociālo lietu komitejā, man ir bijusi iespēja intensīvi lobēt lauksaimnieku intereses.

Piemēram, attiecībā uz tiešajiem maksājumiem 2012. gadā panācu, ka Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja aicina izlīdzināt tiešos maksājumus tā, lai šī finanšu perioda beigās neviena valsts nesaņem mazāk par 90 % no ES vidējā apjoma. Šis ir vienīgais oficiālais ES dokuments, kas aicina izlīdzināt līdz 90%. Pat Eiropas līmeņa lauksaimnieku organizācijā citi Latvijas organizāciju pārstāvji nepanāca Latvijai tik labvēlīgu tekstu. Dokuments ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālā Vēstnesī – http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012AE1050&rid=2

Pēdējā laikā esmu piedalījies šādu dokumentu sagatavošanā:
– NAT/625 – Veicināšanas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības ražojumiem
– NAT/610 – izpētes grupa “Augu un dzīvnieku veselība”
– NAT/610 – izpētes grupa “Regula par oficiālo kontroli”
– INT/654 “Tiešā pārdošana”

Pašlaik esmu nozīmēts kā galvenais EESK atzinuma sagatavotājs par tēmu “Bioloģiskā ražošana un bioloģisko produktu marķēšana”

Aizstāvot Latvijas intereses es vienmēr iestājos:

– PAR apdzīvotu Latviju, uzņēmīgiem un spējīgiem cilvēkiem laukos, kuriem nav iemeslu aizbraukt!
– PAR tradicionālu ģimenes saimniecību izaugsmi un ilgtspējīgas ražošanas attīstību laukos, kas vairo darba vietas pilsētās!
– PAR tīru vidi, vietējām šķirnēm, veselīgu un gardu pašmāju pārtiku, kas ir brīva no ģenētiski modificētiem organismiem!

 

 

Padalies ar citiem…Share on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone