Par mani

 

Armands

Kopš Latvijas Lauksaimniecības universitātes absolvēšanas un agronoma-dārzkopja specialitātes un bakalaura grāda iegūšanas 1996. gadā esmu cieši saistīts gan ar laukiem un lauksaimniecību, gan ar nevalstisko organizāciju un interešu pārstāvniecību valsts institūcijās Rīgā. Ikdienā saskaroties ar daudz un dažādām problēmām, secināju, ka aktīvi darbojoties politikā, nevalstisko organizāciju jautājumu risināšanu varēšu veikt daudz efektīvāk, tādēļ 2009. gadā kļuvu par Latvijas Zemnieku savienības biedru, lai palīdzētu risināt sabiedrībai un iedzīvotājiem aktuālus jautājumus.

No 2016. gada februāra pildu Ministru prezidenta parlamentārā sekretāra pienākumus. Kopš 2014. gada esmu 12. Saeimas deputāts un turpinu aktīvi aizstāvēt Latvijas lauksaimnieku un visas pilsoniskās sabiedrības intereses parlamenta darbā un ārpus tā.

2015. gadā tiku ievēlēts kā Latvijas Zemnieku savienības valdes priekšsēdētāja vietnieks un Zaļo un zemnieku savienības valdes priekšsēdētājs, uzskatu, ka visu šo amatu pienākumu pildīšana ir atbildīgs uzdevums, kas ik dienu prasa no manis mērķtiecīgu un nosvērtu rīcību, lai pieņemtu nepieciešamos lēmumus un sasniegtu nospraustos mērķus, tai pat laikā sniedzot gandarījumu par paveikto.

No 2010. līdz 2011. gadam kā arī no 2014. līdz 2016. gadam biju Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs, pārstāvēju nozares intereses Saeimā, kā arī veicināju sadarbību ar citām ministrijām un nevalstiskajām organizācijām.

2010. gada oktobrī pirmo reizi tiku ievēlēts 10. Saeimā un tai pašā rudenī Eiropas Padome atkārtoti mani apstiprināja par Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli (EESK) , kur darbojos jau kopš 2006. gada un pārstāvēju Latvijas lauksaimnieku organizētās pilsoniskās sabiedrības intereses Eiropas Savienības institūcijās. Ņemot vērā, ka EESK locekļi vienlaicīgi nevar būt parlamentu deputāti man bija jāizvēlas kur turpināt darbu. Es izvēlējos aizstāvēt lauksaimnieku nevalstisko organizāciju intereses, ko arī sekmīgi veicu līdz pat 2014. gadā atkārtoti tiku ievēlēts Saeimā.

No 2003. līdz 2008. gadam kā eksperts bioloģiskajā biškopībā darbojos Latvijas Nacionālajā akreditācijas centrā. No 2000. gada esmu Latvijas Biškopības biedrības valdes priekšsēdētājs – šis amats ļauj realizēt manas prasmes personālvadībā, projektu virzīšanā, kā arī sekmēt biškopības nozares attīstību.

Paralēli darbam esmu papildinājis savas zināšanas tādās jomās, kā projektu vadīšana, patentzinības, apmeklējot kursus Latvijas augstākās izglītības iestādēs un ārpus mūsu valsts robežām. Būtiskākā darba pieredze iegūta, asistējot Latvijas Lauksaimniecības universitātes Dārzkopības katedrā, kur vadīju jauno studentu apmācības un veicu zinātniski – pētniecisko darbu no 1998. līdz 2009. gadam.

Esmu dzimis 1970. gada 10. jūnijā Rīgā. Mana interese par biškopību un lauksaimniecību, kā arī vēlme pilnveidot zināšanas šajā jomā nostiprinājās agri, tāpēc izglītības ceļš bijis likumsakarīgs jau pašā sākumā. 1985. gadā absolvēju Rīgas 15. astoņgadīgo skolu un es rīdzinieks trešajā paaudzē devos mācīties uz laukiem profesiju, kura man ieinteresēja jau agrā bērnībā ciemojoties pie radiem gan Rīgā Torņakalnā, gan Limbažos, taču tieši Rīgā es pirmo reizi ieraudzīju bišu stropu un iepazinu bites. 1988. gadā absolvēju Vecbebru tehnikumu, iegūstot biškopja profesiju. Pirms studijām augstskolā no 1988.-1990. gadam dienēju piespiedu obligātā dienests padomju okupācijas armijā, 2.speciālas nozīmes desanta brigāde Pleskavā, savukārt pēc tam studējot iestājos Zemessardzes 65. studentu rotā un aktīvi darbojos līdz 1996. gadam. Pēc pamatstudijām turpināju studēt Latvijas Lauksaimniecības universitātē un kopš 2000. gada agronoma-dārzkopja profesijai esmu pievienojis lauksaimniecības maģistra grādu.

Agronoms Rīgā? Dīviani? Nebūt nē, jo tieši tāpat kā skolotāji, ārsti un citu profesiju pārstāvji strādā novados laukos, Rīgā strādā un dzīvo gan biškopji, gan agronomi un dārzkopji. Kā gan Rīgā varētu būt tik daudz parku, ja par tiem nerūpētos dārzkopji!

 

Padalies ar citiem…Share on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on FacebookEmail this to someone